Angsttandarts

Als uw tandarts u niet kan behandelen omdat u te angstig bent, kan hij u doorverwijzen naar een tandarts die gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met angst.
Als u géén eigen tandarts heeft of daar niet naar toe gaat, kan de huisarts u doorverwijzen.
De angsttandarts probeert uw angst beter te begrijpen. Meestal probeert hij er eerst achter te komen waar u nu precies bang voor bent.
Daarna laat hij u meestal stap voor stap wennen aan een behandeling. U leert om duidelijk aan de tandarts aan te geven wat u wilt, en wat niet.
Deze methode werkt heel goed: na een jaar gaat driekwart van de mensen zonder angst naar de tandarts.

Angstpatiënten kunnen bij ons terecht
De spookverhalen van vroeger zijn bij ons verleden tijd. Zo kan tegenwoordig in principe alles vrijwel pijnloos. Zit de angst voor de tandarts te diep? Neem dan contact op met ons.
Wat ook de oorzaak van uw angst is, wij zorgen voor een gevoel van wederzijds vertrouwen tussen u en onze tandarts.
Als u bang bent een tandartsbehandeling te ondergaan, krijgt u de gelegenheid om er met onze tandarts over te praten.
De tandarts is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u nemen.

Vooraf informatie over de tandartsbehandeling
Wij zullen u altijd van tevoren informeren over het soort tandartsbehandelingen dat u te wachten staat, over wat er gaat gebeuren en waarom.

Spreek een teken af met de angsttandarts
U heeft te allen tijde de controle over de behandeling. Dit betekent dat u met onze tandarts een teken afspreekt, zoals het opsteken van uw hand, waarop de tandarts de behandeling kan onderbreken. Zo heeft u het gevoel dat u iets van de behandeling in eigen hand houdt.