CORONAVIRUS

Beste patiënt,

Vanaf 28 april 2020 hervat Tandartspraktijk Walenburgerplein haar reguliere werkzaamheden. U bent weer van harte welkom bij ons in de praktijk! Bij het hervatten van onze reguliere werkzaamheden zullen wij ons houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de mondzorgkoepels. De richtlijnen maken het mogelijk om de tandheelkundige zorg op een verantwoorde en gepaste wijze te verlenen.

Ter bescherming van u en onze medewerkers hebben we de volgende voorzorgsmaatregelen genomen.

Voorzorgsmaatregelen voor en tijdens uw afspraak:
• Kom op tijd maar zeker niet te vroeg, i.v.m. beperkte capaciteit van de wachtruimte;
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;
• Bent u met meer, blijf buiten de praktijk wachten;
• Houd 1,5 meter afstand. De maximale capaciteit van onze wachtruimte is 5 patiënten;
• Desinfecteer uw handen gelijk bij binnenkomst;
• Poets uw tanden thuis;
• U kunt helaas geen gebruik maken van het toilet en de wasbak;
• In de behandelkamer wordt u vriendelijk verzocht uw mond te spoelen met desinfecterend mondspoelmiddel;
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Tot slot, we zullen u hand niet schudden maar u verwelkomen met een stralende glimlach.

Wat verwachten wij van u?

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hieronder vindt u de criteria waarop wij toetsen:

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen (passend bij COVID-19): verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38ºC)?
• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als u op alle vragen ‘nee’ antwoordt, u bent verder gezond en u voelt zich momenteel gezond dan kunnen we u wel behandelen.

Als u op één van de vragen ‘ja’ antwoordt dan kunnen wij u niet behandelen. We zullen u voor de spoedzorg naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) doorverwijzen.

Uw afspraak
Vanwege de extra maatregelen zullen we met een aangepaste agenda werken. Hierdoor zijn we genoodzaakt om enkele afspraken te verzetten. Indien dit voor uw afspraak van toepassing is, dan zullen we zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de vorige vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak telefonisch of per mail tijdig te annuleren.

We verzoeken u vriendelijk, doch dwingend, om niet zonder afspraak langs te komen. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Met vriendelijke groet,

Het team van Tandartspraktijk Walenburgerplein